Miejsce upamiętniające rybaków

Miejsce upamiętniające rybaków

Na wzgórzu dolomitowym, skąd rozpościera się przepiękny widok, znajduje się zbudowana na ruinach zamku średniowiecznego kaplica Św. Michała. Z kaplicą wiąże się legenda 40 rybaków balatońskich.

W pobliżu kaplicy znajduje się miejsce pamiątkowe z dziełem Jánosa Németha wykonanym z ceramiki, upamiętniające cudowne ocalenie rybaków. Oryginalny obraz głównego ołtarza pochodzący z 1964 r. został skradziony. Z uwagi na to, że nie odzyskano obrazu, artystka Erzsébet Udvardi ponownie namalowała owo ocalenie.

Zdjęcia miejsca upamiętniające ocalenie rybaków

Mapa