Krzyż świetlny

Krzyż świetlny

18 lipca 2010 r. dziekan papieski, proboszcz Ferenc Salgó poświęcił drogę krzyżowa znajdującą się na Golgocie tej małej wioski i krzyż (wys. 7,38 m, szer. w ramionach 2,5 m), którzy jest efektem wielu wysiłków Zoltána Nagya i jego rodziny.

15 stacji drogi krzyżowej to dzieło grafika Andrása Simona. Krzyż zawiera w sobie pewne symbole, ponieważ białe światło symbolizuje zmartwychwstanie, a kolor niebieski to kolor Maryji. Cztery światła białe u dołu krzyża symbolizują Jezusa, niebieskie trzy światła w górnej części krzyża symbolizują Trójcę Świętą. Tradycja stawiania krzyży świetlnych została zapoczątkowana w Grenoble z okazji święta Matki Bożej Zielnej. Pierwszy krzyż świetlny na Węgrzech postawiono w Debreczynie.

Zdjęcia

Mapa