Muzeum Gospodarstwa Rolnego Georgikon

Muzeum Gospodarstwa Rolnego Georgikon

Wychodząc z ulicy Kastély i podążając w kierunku wschodnim dawną „italiańską drogą wojenną” – dziś ulica Georgikon – po 500 m dochodzi się do budynku Georgikonu. Georgikon był pierwszą wyższą szkołą rolniczą w Europie.

Historia Georgikonu

Georgikon został założony w 1797r. w Keszthely przez Hrabiego Györgya Festeticsa przy współpracy z Samuelem Tessedikiem. Na uczelni oprócz zajęć teoretycznych odbywały się też zajęcia praktyczne, a hrabia przyłączył do Georgikonu oddzielne gospodarstwo poglądowe. Ekonomiści, którzy ukończyli tą szkołę, swoją wiedzę wykorzystywali następnie w majątkach Festeticsów pełniąc funkcję wyższych urzędników.
Georgikon zamknięto w 1848 r., kiedy wybuchła Wiosna Ludów, a studentów wcielono do straży narodowej.
W 1790 r. budynek Georgikonu został przekształcony w hotel, a Muzeum Gospodarstwa Rolnego otwarto w 1972 r.

Atrakcje w muzeum

Wizyta w muzeum Georgikon odkrywa przed zwiedzającymi wiele ciekawych rzeczy z czasów kiedy Węgry zaliczano do potęg rolnych. Można się dowiedzieć, jak uprawiano winorośl i jak produkowano wino w okolicach Balatonu, oraz jak we właściwy sposób przechowywać ziarna.
Muzeum daje obraz jak dawniej zarządzano gospodarstwem rolnym, jak wyglądało życie służby u pana, a także obejrzeć można kuźnię i zakład kołodziejski.
Jednym z najbardziej ekscytujących przedmiotów jest pochodzący z drugiej połowy XIX wieku pług parowy, który jeszcze w latach 60-tych ubiegłego wieku brał aktywny udział w pracach rolnych. Dziś uruchamiany jest przy okazji obchodów większych świat, ku uciesze najmłodszych.

Zdjęcia Muzeum Georgikon

Mapa

Keszthely, Bercsényi utca 65-67.