<div><h3>Gyenesdiás</h3><p><strong>The Big Meadow</strong> - The Keszthely-hills offer excellent outdoor adventures for hikers while the Big Meadow is a remarkable place for planning pleasant family picnics or doing some exercise on our 16 station-long gymnastics track…</p></div> <div><h3>Gyenesdiás</h3><p><strong>Constantly available programs</strong> - We have many set programs to offer from early spring to late autumn, from which you can choose whatever you prefer: pottery making, shooting, visiting an animal farm...</p></div> <div><h3>Gyenesdiás</h3><p><strong>Spielstrand in Diás</strong> - We await our young as well as our senior guests on both of our family friendly beaches with various activities and entertainment programs.</p></div> <div><h3>Gyenesdiás</h3><p><strong>Events</strong> - Gyenesdiás has got many traditional events month by month, like gastronomic festivals, folklore programs, sport championships, cultural- and family-programs – those interested are welcome to search for further details</p></div>

Vadlánlik

Vadlánlik

Informacje ogólne Jaskinia to naturalna pusta przestrzeń w skale, o rozmiarach nie mniejszych niż 2 m, umożliwiających jej penetrację przez człowieka (Wikipedia). Vadlánlik odpowiada tej definicji i choć jest to zaskakujące, jej wymiary SA wystarczające aby zakwalifikowaź ją jako jaskinię.
Ciekawostki Jaskinia Vadlány-lik (nazwa miejscowa: Vadlánlik) przechowuje pamięć zawodu miłosnego dziewczyny, która się tu skryła.

Rzadkie zjawisko naturalne utworzone przez wiatr, jaskinia o wielkości pokoju, którą miejscowi nazwali Vadlánliknak (szczelina dzikiej dziewczyny).

Otwór jaskini to powstała w wyniku erozji wietrznej kabina skalna, która później została przez człowieka poszerzona. Na przełomie wieków, najprawdopodobniej funkcjonowała tu nielegalna gorzelnia.
Wzgórze w której znajduje się ta dziupla skalna porasta ponad 80-letni las sosnowy.

Pieszą wycieczkę można kontynuować w kierunku kamieniołomów, oraz dalej do Nagymező i wieży widokowej Festeticsl.

Zdjęcia Vadlánlink

Mapa

Moja lokalizacja
Znajdź drogę