Kościół Matki Bożej Śnieżnej

Kościół Matki Bożej Śnieżnej

Kaplica poświęcona Matce Bożej Śnieżnej zbudowana została w 1894 r.

Kaplica powstała na podstawie projektów budapeszteńskiego projektanta Ákosa Raditsa i zastąpiono nią istniejącą starą kaplicę. Większość kosztów budowy została pokryta ze spadku po Mihályu Dornyai.

Hrabia Tasziló Festetics zapewnił niezbędne materiały budowlane, a mieszkańcy Diás byli fundatorami wyposażenia.

Polichromowany ołtarz w stylu włoskiego renesansu jest dziełem rzeźbiarza Józsefa Runggaldiera (1914).

Mapa