Saint Efrem Male Choir

Date: 18st July 2020. 18:00 pm
Location: Catholic Parish Church Keszthely, Main Square