Pályázat a Víz Világnapja alkalmából

A térségi Forrásvíz Természetbarát Egyesület, a vonyarcvashegyi Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesület,és a Keszthelyi Polgárvédelmi Kirendeltség hagyományőrző módon óvodásoknak és iskolásoknak rajz és dolgozatírási pályázatot hirdet víz és környezetvédelmi témákban.

„VÍZ! NEM SZÜKSÉGES VAGY AZ ÉLETBEN: MAGA AZ ÉLET VAGY.” (SAINT-EXUPERY)

A pályázat célja, hogy még több figyelmet fordítsunk térségünk legnagyobb természet örökségére, a Balatonra, a környék vízi világának védelmére és egészségünkre.
A tó védelme és a vízparti területek élőhelyei kiemelt fontossággal bírnak a hazai és a nemzetközi természetvédelemben egyaránt A védett természetes vizes élőhelyek száma viszont fokozatosan pusztul, környezetük szennyezetté, veszélyeztetetté válik. A víz minőségének és környezetének védelme mindenkinek alapvető kötelessége.

A pályázat fővédnöke:

Péter Károly, Vonyarcvashegy polgármestere

A pályázat civil védnökei:

Dr. Szanyi Margit, Szent Mihály-hegy Védő és Vendégváró Egyesület elnöke
Gálné Németh Ildikó, Forrásvíz Természetbarát Egyesület elnöke
Kósa István, Keszthelyi Polgárvédelmi Kirendeltség vezetője

A rajzpályázatra óvodások és iskolások jelentkezését várjuk. A felső tagozatos diákok feladatlapok megoldásával, valamint rajz vagy írásos anyag összeállításával pályázhatnak.

A rajzok, festmények, dolgozatok szólhatnak a vizek tisztaságának védelméről, a források, patakok, vagy a Balaton élővilágának megóvásáról, egy-egy vizeinket érintő különösen súlyos vétségről, s hogy az emberi gondatlanság, a rövidtávu gazdasági haszonszerzés miképpen pusztítják a sokszor pótolhatatlan vízi élőhelyeket, halakat, madarakat, megbontva a vizek természetes ökológiai egyensúlyát.

Rajzpályázatban pályázni A/4 vagy A/3 méretű, fekvő vagy álló helyzetű rajzlapon, vagy más nem törékeny anyagon bármely technikával készült alkotással (vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, zsírkréta) lehet.

Minden alkotás hátlapján fel kell tüntetni az alkotás címét, a pályázó nevét és életkorát, az intézmény nevét, valamint a foglalkoztató nevelőt vagy felkészítő pedagógust.

Az általános iskoláktól várt írásbeli dolgozatok és rajzok témája a fentiekben említettekhez, ill. e tematikához kapcsolódjon, de a fantáziának és ötleteknek nem kívánunk szigorú gátat szabni.

Az írásos anyaggal pályázó felső tagozatos diákok dolgozata maximum 5 kézzel írt, vagy gépelt oldalas lehet. E terjedelmen túl néhány fotó, vagy ábra mellékletként lehetséges.

A jeligés borítékban kérjük mellékelni a pályázó nevét, az életkorát, az intézmény nevét és a felkészítő tanár nevét!

A pályázati anyagokat „Víz! maga az élet vagy” megjelöléssel az alábbi címre kérjük küldeni, vagy beadni:

Keszthelyi Polgárvédelmi Kirendeltség
8360 Keszthely, Deák F. u. 3.
Telefon +36 20 469-5855

Beküldési határidő: 2011. március 19.

A rajzokat és pályázatokat a térség iskoláiból és óvodáiból jelölt pedagógusokból és a pályázatot kiíró szakemberekből álló zsűri értkeli.

Kategóriánként a legjobb alkotások I., II., illetve III. díjban – valamint értékes civil különdíjban, oklevélben és tárgyjutalomban részesülnek.

A beküldött pályázatokat nem küldjük vissza!

A nyerteseket írásban vagy az oktatási intézményen keresztül értesítjük, legkésőbb március 21-ig.