Zala megye kitüntetettjei

A zalaegerszegi megyeházán rendezték meg a Zala Megyei Önkormányzat ünnepi díszközgyűlését, amelyen átadták a megyei kitüntetéseket.

Az évente esedékes hagyományos rendezvényen, Zala Megye Napján dr. Pál Attila, a megyei közgyűlés elnöke és dr. Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke mondott beszédet.

A ceremónián az ünnepi hangulat jegyében Bellus Attila színművész mondta el a zalai kötődésű Csordás János A szülőföld lelke című versét, Csonka Boglárka, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem növendéke pedig népdalokat adott elő, végül a záró percekben pedig a Harangláb népzenei együttes szólaltatott meg kalotaszegi dallamokat.

Dr. Pál Attila köszöntőjében számba vette a napjainkban zajló, s a Zala megye számára jelentős fejlesztéseket, beruházásokat, kiemelve a most induló „Modern települések” kormányzati programot, mely a falvak életminőségét hivatott javítani. Ez 5 milliárd forintos többletforrást jelent a megye alsóbbrendű útjainak felújítására. Felhívta a figyelmet a megyét az M7-es autópályával összekötő közúti fejlesztésre, a zalaegerszegi járműipari tesztpályára. A megye közgyűlés által adományozott kitüntető címek kiemelkedő zalai emberi teljesítményekre irányítják a figyelmet, hangsúlyozta dr. Pál Attila. Az elismerés egyben a közösség iránti felelősség jelképe is, tette hozzá.

Dr. Kövér László házelnök beszédében felidézte az 1000 éves megye mint nyugati határvidék fontos szerepét, említette a zalavári monostort, amelyet nem tudtak elpusztítani, s amely a legnyugatibb keleti nép, a magyar kereszténységet őrző és Európa védbástyájának számító szimbóluma. „Nagy ellenség ellen nagy lelket kell növeszteni” idézte Németh László írót, a mai európai fejleményekre utalva. Az aktuális folyamatok a szónok szerint a nemzetállamok felszámolását szorgalmazzák, amihez a XXI. század tömegmanipulációs törekvései társulnak. Az egyéni értéktudat gyengítése, az erkölcsi többség visszaszorításának terve körvonalazódik, mondta Kövér László, ebbe illeszkedik Magyarország uniós megbélyegzése. Holott Európa szellemi építményét védelmezi Magyarország, amikor nem engedi az ellenőrizetlen bevándorlást. Mi adhatjuk Európának az értékalapú erkölcsi többséget, amihez politikai többség is társul, ha kellő elszántsággal képviseljük álláspontunkat, jelezte a beszéd. Ezt tettük akkor is, amikor 1989-ben megnyitottuk a határt a németek előtt, elősegítve Európa helyreállítását. A magyar erkölcsi többség védelme helytállást, elszántságot, áldozatos munkát, kiemelkedő szolgálatot kíván. Erre adnak példát azok a zalai emberek, akik elnyerték a megyei díjakat, mondta Kövér László, aki jó ügyekhez jó társakat kívánt a kitüntetetteknek.

A megyei díjak sorát, amelyeket dr. Kövér László és dr. Pál Attila adott át, a díszpolgári cím nyitotta. Ez évben dr. Márfi Gyula, a veszprémi egyházkerület érseke kapta meg a legnagyobb elismerést.

Közigazgatásért díjat kapott dr. Tószegi Sándor főállatorvos, Zala megye egészségügyéért díjat dr. Takács István kardiológus főorvos, szociális gondoskodásért díjat Dallos Rita, a Szent Lukács Idősek Otthona igazgatója, zalai pedagógus díjat Tóth Sándorné a lenti Lámfalussy szakképző iskola intézményvezető helyettese. Zala Megye sportjáért díjat adományoztak Major Veronika futócéllövő junior világbajnoknak és a Világkupa aranyérmes ZTK-FMVas Tekeklubnak. Zala megye fejlesztéséért díjat érdemelt ki munkásságával Tar László, a Nyugat-Balatoni Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője és Musits Róbert, az IMRO Nonprofit Kft ügyvezetője, utóbbi a környezetvédelem terén kifejtett tevékenységéért nyert el az elismerést. Zala György díjat kapott Major Lajos vonyarcvashegyi községgazda, a népi díszítő művészetben kifejtett munkájáért. Zala Megye Címere emlékplakettet adományoztak Joóné Baranyai Tímea keszthelyi óvónőnek, a Zala Civil Társadalomért és Nemzetiségekért díj pedig Szűcs Imre plébánoshoz jutott 2018-ban.

Screenshot_2018-09-24 Megyegyűlés ZAOL.jpg-kicsi2

A kitüntetettek nevében dr. Márfi Gyula érsek mondott köszönetet, aki elsőként zalai kötődését emelte ki, amely meghatározta az életét. Utalt a szintén pákai születésű Öveges Józsefre, aki szerzetes-papként tanított egy egész országot fizikára a televízióban. A professzor életpályája cáfolja a kommunizmus alatti vélekedést, miszerint a papok elavult ismereteket közvetítettek volna. A keresztény erkölcsökért ma is sokat kell tenni, mondta a főpásztor, utalva a hazánkat elmarasztaló jelentésre, ami vélekedése szerint tudatlanságból és a tervszerű homogenizálásnak, az amerikai nagytőke által bátorított tervéből fakad. A pozitív másságot csorbítja, a negatív másságot felemeli ez az elgondolás, véli Márfi Gyula. Az egyneműek kapcsolatának bátorítására, a nemzeti sokféleség gyengítésére gondolt. Ez szerinte visszavisz az ókori Róma dekadens korszakába, így nem a modern jövő, hanem a pusztulásba vezető múlt jelenik meg benne, hangoztatta az érsek. A szabadság olyan mint a gyógyszer, a túladagolása pusztít, zárta szavait.

Az ünnepséget záró fogadáson dr. Sifter Rózsa, Zala megye kormánymegbízottja mondott pohárköszöntőt, melyben az egész megye elismerését élvező kiemelkedő emberi teljesítményekhez gratulált.

Forrás:zaol.hu